Çözüm Önerileri

Çözüm Önerileri

28 ŞUBAT ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN
ATAMASINA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yükseköğretim kurumlarının herhangi birinde eğitim görmekte iken 01.01.1997 tarihinden itibaren kılık-kıyafetleri nedeni ile disiplin cezası alanlar ile yine kılık kıyafetleri nedeni ile okula devamları engellenen ve bu nedenle devamsızlık nedeni ile Yükseköğretim Kurumlarından ilişiği
kesilenlerden; İlk olarak; Yükseköğretim Kurumuna kayıt yılı itibarı ile emsallerinin mezun olabileceği cari yıldaki atamalarda kullanılan KPSS veya muadili sınav puanından az olmamak kaydı ile 13.02.2011 sonrasında alınmış KPSS veya muadili sınav puanına sahip olan 28 Şubat mağdurları herhangi bir kontenjan sınırlamasına tabi olmaksızın öncelikli olarak mülakata alınmalıdır. Bulundukları il ve
ilçede çalışma hakkı sağlanmalıdır.

Örneklendirmek için: 1995 yılında Yükseköğretim Kurumuna kayıt hakkını kazanmış ve 28 Şubat sürecinde yükseköğretim kurumundan kaydı silinmiş olsun. Emsalleri 1999 yılında Yükseköğretimi bitirecekti. 1999 yılı için atama taban puanı 52 olsun. 28 Şubat Mağduru kardeşimiz
13.02.2011 tarihi sonrasına ait 52 puan üstü KPSS ve muadili bir puanı olması koşulu ile mülakata doğrudan davet edilebilecektir.


İkinci olarak; Dershane öğretmenleri için uygulanan sınavsız mülakatla atama; Herkesin kabul ettiği bir mağduriyet olan başörtüsü zulmünü yaşamış ve bu yüzden eğitimine yıllarca devam edememiş tüm zorluklara rağmen yıllar sonra mezun olabilmiş mağdurlar olarak bizlere de böyle bir atama yapılabilirliği, çözüm önerilerimiz arasında yer alabilir.
Bu konuda birçok görüşmeler yapılmıştır. Her seferinde haklı olduğumuz kabul edilmiştir.

Kurumlarımızdan bu konuda elbirliğiyle bir çalışma yapılarak bu yaşanılan haksızlığa bir çözüm bulunmasını arz ederiz.


ÖĞRETMEN İLK ATAMA KILAVUZU
*Yükseköğretim kurumlarının herhangi birinde eğitim görmekte iken 01.01.1997 tarihinden itibaren kılık-kıyafetleri nedeni ile disiplin cezası alanlar ile yine kılık kıyafetleri nedeni ile okula devamları engellenen ve bu nedenle devamsızlık nedeni ile Yükseköğretim Kurumlarından ilişiği kesilenlerden; Yükseköğretim Kurumuna kayıt yılı itibarı ile emsallerinin mezun olabileceği cari yıldaki atamalarda kullanılan KPSS veya muadili sınav puanından az olmamak kaydı ile 13.02.2011 sonrasında alınmış
KPSS veya muadili sınav puanına sahip olan 28 Şubat mağdurları herhangi bir kontenjan sınırlamasına tabi olmaksızın öncelikli olarak mülakata alınırlar.


AÇIKLAMA

Yükseköğretim kurumlarının herhangi birinde eğitim görmekte iken 01.01.1997 tarihinden itibaren kılık-kıyafetleri nedeni ile disiplin cezası alanlar ile yine kılık kıyafetleri nedeni ile okula devamları engellenen ve bu nedenle devamsızlık nedeni ile Yükseköğretim Kurumlarından ilişiği kesilenlerden;

İlk olarak; Yükseköğretim Kurumuna kayıt yılı itibarı ile emsallerinin mezun olabileceği cari yıldaki atamalarda kullanılan KPSS veya muadili sınav puanından az olmamak kaydı ile 13.02.2011 sonrasında alınmış KPSS veya muadili sınav puanına sahip olan 28 Şubat mağdurları herhangi bir kontenjan sınırlamasına tabi olmaksızın öncelikli olarak mülakata alınmalıdır. Bulundukları il ve ilçede çalışma hakkı sağlanmalıdır.

Örneklendirmek için: 1995 yılında Yükseköğretim Kurumuna kayıt hakkını kazanmış ve 28 Şubat sürecinde yükseköğretim kurumundan kaydı silinmiş olsun. Emsalleri 1999 yılında Yükseköğretimi bitirecekti. 1999 yılı için atama taban puanı 52 olsun. 28 Şubat Mağduru kardeşimiz 13.02.2011 tarihi sonrasına ait 52 puan üstü KPSS ve muadili bir puanı olması koşulu ile mülakata doğrudan davet edilebilecektir.

İkinci olarak; Dershane öğretmenleri için uygulanan sınavsız mülakatla atama; Herkesin kabul ettiği bir mağduriyet olan başörtüsü zulmünü yaşamış ve bu yüzden eğitimine yıllarca devam edememiş tüm zorluklara rağmen yıllar sonra mezun olabilmiş mağdurlar olarak bizlere de böyle bir atama yapılabilirliği, çözüm önerilerimiz arasında yer alabilir.

Bu konuda birçok görüşmeler yapılmıştır. Her seferinde haklı olduğumuz kabul edilmiştir.

Kurumlarımızdan bu konuda elbirliğiyle bir çalışma yapılarak bu yaşanılan haksızlığa bir çözüm bulunmasını arz ederiz.

ÖĞRETMEN İLK ATAMA KILAVUZU

*Yükseköğretim kurumlarının herhangi birinde eğitim görmekte iken 01.01.1997 tarihinden itibaren kılık-kıyafetleri nedeni ile disiplin cezası alanlar ile yine kılık kıyafetleri nedeni ile okula devamları engellenen ve bu nedenle devamsızlık nedeni ile Yükseköğretim Kurumlarından ilişiği kesilenlerden; Yükseköğretim Kurumuna kayıt yılı itibarı ile emsallerinin mezun olabileceği cari yıldaki atamalarda kullanılan KPSS veya muadili sınav puanından az olmamak kaydı ile 13.02.2011 sonrasında alınmış

KPSS veya muadili sınav puanına sahip olan 28 Şubat mağdurları herhangi bir kontenjan sınırlamasına tabi olmaksızın öncelikli olarak mülakata alınırlar.

AÇIKLAMA

1. 28 Şubat Döneminde öğrenimine ara vermek zorunda kalan 28 Şubatın son mağdurlarının mağduriyetlerinin giderilmesi hedeflenmektedir.

2. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen İlk Atama Kılavuzunda başvuru koşulları ile ilgili bir madde ilavesi ile sorunun çözülebileceği değerlendirilmektedir.

52

3. 01.01.1997 tarihi daha önceki tüm Af Kanunlarında (5316, 5806, 6111sayılı Kanunlar)referans alındığı için belirlenmiştir.

4. 13.02.2011 tarihi ise son Af Kanunu 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olduğu için referansalınmıştır.

5. Düzenleme ile getirilen emsal kriteri nedeni ile eşitlik ilkesi korunmaktadır. Adalet tesis edilirken mağduriyet giderilmektedir.

6. Örneklendirmek için: 1995 yılında Yükseköğretim Kurumuna kayıt hakkını kazanmış ve 28Şubat sürecinde yükseköğretim kurumundan kaydı silinmiş olsun. Emsalleri 1999 yılındaYükseköğretimi bitirecekti. 1999 yılı için atama taban puanı 52 olsun. 28 Şubat Mağdurukardeşimiz 13.02.2011 tarihi sonrasına ait 52 puan üstü KPSS ve muadili bir puanı olmasıkoşulu ile mülakata doğrudan davet edilebilecektir.

  1. 28 Şubat Döneminde öğrenimine ara vermek zorunda kalan 28 Şubatın son mağdurlarının mağduriyetlerinin giderilmesi hedeflenmektedir.
  2. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen İlk Atama Kılavuzunda başvuru koşulları ile ilgili bir madde ilavesi ile sorunun çözülebileceği değerlendirilmektedir. 52
  3. 01.01.1997 tarihi daha önceki tüm Af Kanunlarında (5316, 5806, 6111sayılı Kanunlar) referans alındığı için belirlenmiştir.
  4. 13.02.2011 tarihi ise son Af Kanunu 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olduğu için referans alınmıştır.
  5. Düzenleme ile getirilen emsal kriteri nedeni ile eşitlik ilkesi korunmaktadır. Adalet tesis edilirken mağduriyet giderilmektedir.
  6. Örneklendirmek için: 1995 yılında Yükseköğretim Kurumuna kayıt hakkını kazanmış ve 28 Şubat sürecinde yükseköğretim kurumundan kaydı silinmiş olsun. Emsalleri 1999 yılında
    Yükseköğretimi bitirecekti. 1999 yılı için atama taban puanı 52 olsun. 28 Şubat Mağduru kardeşimiz 13.02.2011 tarihi sonrasına ait 52 puan üstü KPSS ve muadili bir puanı olması koşulu ile mülakata doğrudan davet edilebilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

shares